Preinscripció 20213-24

Demana informació sense compromís i sol.licita una plaça vacant

  ** ROSMENTA, SL (Bemen-3), tractarà les vostres dades personals per a contactar-vos i informar-vos segons les opcions seleccionades. Podeu exercir en qualsevol moment els drets d'accés, eliminació, rectificació, oposició, limitació i portabilitat, enviant una carta a Bemen-3 · C/ Cartellà, 48 · 08031 Barcelona, o un c/e a bemen3@bemen3.com.
  Les Condicions legals i la Política de cookies de la web es poden consultar fent click aquí (s'obre una finestra nova).

  Del 12 al 18 d’abril

  (si l’estudiant està acabant l’ESO)

  Del 9 al 15 de maig

  (resta de preinscripcions)

  CFGM
  Cicles Formatius GRAU MITJÀ

  Del 26 de maig a l’1 de juny

  CFGS
  Cicles Formatius GRAU SUPERIOR

  Per a qualsevol dubte, truca'ns al  93 357 12 58
  o envia'ns un Whatsapp al  629 183 795

  (Atenció matins de 8 a 14 h i tardes de 15 a 20 h de dilluns a divendres)

  FAQS BEMEN-3

  GM – del 12 al 18 d’abril (si l’estudiant/a està acabant l’ESO) i del 9 al 15 de maig (resta de preinscripcions)

  Oferta de places 2023-2024

  GS – del 26 de maig a l’1 de juny

  Oferta de places 2023-2024

  A banda de contactar amb nosaltres, pots fer la preinscripció des dels equips informàtics de Bemen-3 i amb el nostre assessorament presencial.

  08031897

  Cada curs i cicle són diferents. En general cap sol·licitud en primera instància s’ha quedat sense plaça. Atenent als cursos anteriors, les sol·licituds de preinscripció en primera instància s’han pogut atendre en un 95%. El 5% restant, el centre gestiona l’assignació des de la llista d’espera.

  Els/les estudiants/es amb necessitats educatives podran indicar-ho a la preinscripció. El Departament d’Educació validarà o no la NESE.

  Per formalitzar la matrícula, el centre assigna un compte de correu corporatiu de Bemen-3 (….@bemen3.cat) i un formulari de matrícula per tramitar la documentació. També es podrà fer presencialment.

  Per qualsevol incidència sempre comptareu amb el suport de Bemen-3.

  El concepte de matrícula no existeix. La primera quota la pagaràs al mes de setembre.

  No. Es demana, com a compromís d’ocupar la plaça, fer efectiva la quota de setembre en confirmar la matrícula en el ben entès que es retornarà si s’anul·la la plaça.

  No. Tot el material didàctic es troba al campus virtual de Bemen-3 (CooB3). Tampoc cal un equip informàtic personal, el centre disposa d’equips i portàtils pels/per les estudiants/es.

  Sí, les beques per a ensenyaments post obligatoris no universitaris estan convocades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional. Més informació a https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/247-beques-ministerio-postobligatoris

  A principis de setembre, abans de començar el curs, es posarà en contacte el teu mentor o la teva mentora. Et convocarà a una entrevista d’acollida com a estratègia per adaptar-te al nou centre. La figura de la mentoria es caracteritza per ser una persona de referència en la teva trajectòria i creixement professional i personal.

  El Pla d’Acció Tutorial del nostre centre recull, entre altres aspectes, l’organització de les tutories. En el nostre centre la tutoria està reflectida en la persona que coordina el cicle (coordinador/a) que amb el suport de l’equip docent, detecta les dificultats, realitza el seguiment de l’estudiant/a i es posa en contacte amb les famílies de l’alumnat de grau mitjà (GM) com a mínim un cop al trimestre per informar de l’evolució tant acadèmica com a professional de l’estudiant/a.

  El coordinador o la coordinadora del cicle, passada la primera quinzena de curs, convoca a les famílies dels estudiants i de les estudiantes de Grau Mitjà a una reunió d’acollida per presentar l’organització i planificació del nou curs escolar.

  La Formació en Centres de Treball (FCT) s’ha d’entendre com a pràctiques formatives no laborals a les empreses, que fa l’alumnat dels ensenyaments de formació professional.
  La FCT s’orienta a completar el coneixement i les competències adquirides per l’alumnat en l’àmbit acadèmic, i a fer-los conèixer la realitat del món productiu, per tal d’enfocar el seu projecte de futur professional i millorar les seves possibilitats d’inserció laboral.
  El centre té el compromís d’assignar una empresa o entitat per fer la formació en centres de treball. L’estudiant/a també pot proposar altres empreses o entitats.

  La Formació Professional DUAL és la modalitat en la que et converteixes en un aprenent i combines la formació en el centre educatiu amb l’activitat a l’empresa.

  Més informació a https://bemen3.com/serveis-a-empreses-i-fpdual/

  L’Erasmus+ promou l’intercanvi d’estudiants, principalment entre països de la Unió Europea. T’ofereix la possibilitat de realitzar estades professionals a l’estranger, el que comporta una millora professional, viure una experiència cultural en un altre país, aprendre un idioma nou i conèixer persones d’altres parts del món.

  Més informació a https://bemen3.com/erasmus/

  Sí. Les empreses i entitats que col·laboren en la formació del nostre alumnat, un cop finalitzades les hores de formació pràctica, contracten a l’estudiant/a. A més, tenen accés a la borsa de treball a través de la nostra pàgina web, on omplint un formulari informen de l’oferta de treball. A través del Telegram l’estudiant/a pot consultar les ofertes de les empreses.