PFIA uxiliar de Comerç i Atenció al Públic

Comerç i màrqueting

Auxiliar de Comerç i Atenció al Públic

Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques auxiliars de comercialització, marxandatge i emmagatzematge de productes i mercaderies, així com les operacions de tractament de dades relacionades amb aquesta activitat.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

0 curs
acadèmic
+ 0 h
Formació Professional
+ 0 h
Formació General
0 h
Tutoria, seguiment...

Més informació:

Obrir formulari