PFI Auxiliar i Muntatge Equips Informatics BEMEN-3

Informàtica i comunicacions

Auxiliar de Muntatge i Manteniment d'Equips Informàtics

(El Curs 2022-23 no s’impartirà aquest cicle)

Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics, perifèrics i xarxes de comunicació de dades.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

0 curs
acadèmic
+ 0 h
Formació Professional
+ 0 h
Formació General
0 h
Tutoria, seguiment...

Més informació:

Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)

 • Muntatge i Manteniment de Sistemes i Components Informàtics.
 • Operacions Auxiliars per a la Configuració i l’Explotació.
 • Instal·lació i Manteniment de Xarxes per a Transmissió de Dades.
 • Projecte Integrat.
 • Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals.
 • Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores).

Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)

 • Estratègies i Eines de Comunicació.
 • Entorn Social i Territorial.
 • Estratègies i Eines Matemàtiques.
 • Incorporació al Món Professional.

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40 hores)

Inclouen: 

Qualificació professional completa: IFC361_1: Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics.

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció (PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa i que no hagin obtingut el graduat en ESO.

El Curs 2022-23 no s’impartirà aquest cicle.

La superació d’aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta:

 • Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències. professionals assolides.
 • Millors possibilitats per a la superació de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà. 
 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
 • Obtenció del certificat de professionalitat IFCT0108 Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics, que emet l’Administració laboral.
 • Accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

Demana informació sense compromís

  ** ROSMENTA, SL (Bemen-3), tractarà les vostres dades personals per a contactar-vos i informar-vos del cicle seleccionat. Podeu exercir en qualsevol moment els drets d'accés, eliminació, rectificació, oposició, limitació i portabilitat, enviant una carta a Bemen-3 · C/ Cartellà, 48 · 08031 Barcelona, o un c/e a bemen3@bemen3.com.
  Les Condicions legals i la Política de cookies de la web es poden consultar fent click aquí (s'obre una finestra nova).