PFI Auxiliar i Muntatge Equips Informatics BEMEN-3

Informàtica i comunicacions

Auxiliar de Muntatge i Manteniment d'Equips Informàtics

Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics, perifèrics i xarxes de comunicació de dades.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

0 curs
acadèmic
+ 0 h
Formació Professional
+ 0 h
Formació General
0 h
Tutoria, seguiment...

Més informació:

Obrir formulari