Skip to content
Borsa de treball

Borsa de Treball

La Formació Professional ofereix qualificació professional i la inserció laboral dels estudiants.

La Borsa de Treball està a disposició d’els estudiants/es i ex-alumnes. Les ofertes es comuniquen directament al mòbil, mitjançant una aplicació a Telegram.org

Les empreses i entitats poden:

Publicar ofertes a la Borsa de Treball

Signar convenis de col.laboració per l'FCT (pràctiques formatives) i formació en alternança i dual

Disposar del servei d'Assessorament i reconeixement de l'experiència laboral.

Sol.licitud inserció demandes per empreses i entitats:

Des d’aquest formulari podeu demanar informació, sol.licitar estudiants en pràctiques, inserir ofertes a la Borsa de Treball Bemen-3, etc. (per poder gestionar correctament totes les sol.licituds, us demanem que empleneu tots els apartats):