Som un centre ACTIC

ACTIC Acreditació Competències

Des del dia 16 de maig del 2012, Bemen-3 és un centre col.laborador de l’ACTIC.

Podeu trobar més informació a: http://www20.gencat.cat/portal/site/actic

Què és ACTIC?

La sigla ACTIC correspon a “l’Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació”. Es tracta d’un certificat acreditatiu de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Requisits per a obtenir l’ACTIC

Ser major de 16 anys i superar una prova telemàtica a partir de la qual es poden acreditar diferents nivells de competències (bàsic, mitjà...). Les persones que superen satisfactòriament la prova obtenen el certificat emès per la Generalitat i que els permet acreditar un determinat nivell de competències en TIC davant de qualsevol empresa o administració.

Nivells

BÀSIC
MITJÀ
AVANÇAT

Informació

Competències, nivells i certificats