Què és?

El CooB3 (Entorn virtual d'aprenentage) és la plataforma educativa mitjançant la qual qualsevol persona pot cursar els ensenyaments de Bemen-3: Cicles Formatius de grau mitjà i superior i formació per a empreses.

La formació professional en modalitat no presencial està regulada per l'ORDRE ENS/71/2012, de 8 de març i el seu desplegament.

Configuració modular

La configuració modular de la plataforma digital de Bemen-3 significa estructurar tots els continguts en unitats independents, opció que ofereix molta flexibilitat a l’estudiant/a:

  • Seleccionar aprenentatges. Cursar i acreditar allò que necessita, ja que no tots els/i les estudiants/es comparteixen els mateixos objectius formatius, necessitats o dificultats.
  • Recolzar el seu aprenentatge. Disposar permanentment de la informació, continguts, activitats i acompanyament per assolir l’aprenentatge.
  • Gestionar el seu temps laboral, personal i formatiu.

Metodologia

En el marc de la RESOLUCIÓ ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions a la formació professional inicial DOGC. Núm. 6220 – 26.9.2012 els/i les estudiants/es poden cursar la modalitat semipresencial en els ensenyaments de formació professional inicial i assolir la titulació d’un cicle formatiu complet.

Semipresencial