Grup ERASMUS+

BEMEN-3

Estades internacionals per a estudiants de Grau Mitjà i Grau Superior

ERASMUS+ BEMEN-3 English

Bemen-3 aposta per la internacionalització dels seus estudis, per això promou la participació dels/de les seus/seves estudiants/es en projectes de mobilitat que els poden permetre realitzar estades professionals a l’estranger per mitjà del programa ERASMUS +.

+ 100
Estudiants/es
+ 100
Organitzacions
+ 100
Projectes
Dades publicades al 2017 del programa europeu ERASMUS+

Més informació: