CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma itinerari BigData BEMEN-3

3 x 2 = 2 cicles formatius en 3 anys

El centre disposa de l’autorització per impartir el “3 x 2”. L’obtenció en només tres cursos de dues titulacions de la família professional d’Informàtica. El primer curs és comú, el segon curs és d’especialització (Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, perfil professional BigData o Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, perfil professional Ciberseguretat) i en el tercer curs, si s’escau, s’obtindria un segon títol de tècnic superior en informàtica.

Informàtica i comunicacions

Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma, orientació BigData

Tècnic o tècnica superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, orientació BigData

Curs 2022-23 en modalitat presencial, 100% de presencialitat complint els requeriments dels Departaments d’Educació i de Salut.

Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris de usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

La durada és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

0 cursos
acadèmics
0 h
de durada total
0 h
a Bemen-3
0 h
en un centre de treball

Més informació:

Obrir formulari