Xarxes de centres del Departament d'Educació

Programa de foment i suport de l'emprenedoria en els ensenyaments professionals

Bemen-3 està integrada en les xarxes de centres promogudes pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Programa InnovaFP, un programa d'innovació i transferència de coneixement per crear projectes en relació a les empreses
Programa Erasmus+ i projectes de mobilitat formativa i de cooperació europea, en els ensenyaments de formació professional i de règim especial
Xarxa Orientació Professional Assessorament FP
Programa Assessorament FP per a la informació, orientació i assessorament als estudiants, persones adultes i empreses
Xarxa emprenedoria
Programa de foment i suport de l'emprenedoria en els ensenyaments professionals
Programa de Generació Plurilingüe (GEP) en els ensenyaments professionals
FP Dual
La Xarxa de centres d'FP promou la difusió de la modalitat de formació en alternança i dual
Activa FP
El programa ActivaFP promou metodologies competencials basades en l'aprenentatge col.laboratiu i proposa reptes i projectes
Empresa FP
La xarxa EmpresaFP vol donar a conèixer la carta de serveis complementaris dels centres d’FP a les empreses