Assessorament i Reconeixement de l'experiència laboral (SAR)

Resten a l'espera de la regularització de la situació per a publicar els nous terminis. Podeu contactar amb la coordinadora del Servei d'Assessorament i Reconeixament : sjorba2@bemen3.cat o amb secretaria del centre: secretaria@bemen3.cat

Què és?

És un servei que ofereix Bemen-3 en col.laboració amb la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, permet a les persones interessades acreditar Unitats Formatives i Mòduls de Formació Professional a partir de l’experiència laboral i altres aprenentatges.
També permet completar una titulació de Formació Professional o una Competència professional.

Com funciona?

El procés per acreditar l’experiència laboral es fa en dues fases:
- L’Assessorament
- El Reconeixement

Quan es fa?

Al llarg del curs es fan 2 convocatòries per a l'Assessorament i 2 per al Reconeixement.

Assessorament

Oferta de places del centre per família professional:

Família professional
Places
Serveis Socioculturals i a la Comunitat
25
Informàtica i Comunicació
15

Ampliació informació:

Reconeixement

Oferta de places del centre per cicles formatius:

Cicle Formatiu
Places
CFGM Atenció a Persones en Situació de Dependència
10
CFGS Integració Social
5
CFGS Educació Infantil
5
GFGS Animació Sociocultural i Turística
5
CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes
5
CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, itinerari BigData
5
CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, itinerari Ciberseguretat
5

Ampliació informació:

Sol.licitud de reclamació del procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals

[Descarregar document de SOL.LICITUD de reclamació en PDF]