Competències en anglès

Competències en anglès

Learning by doing, learning in English

Bemen-3 forma part del Programa Generació Plurilingüe (GEP), promogut pel Departament d'Educació.
Fruit de la participació en aquest programa s’ha implementat al centre el projecte Learning by doing, learning in English.
L'objectiu d’aquest projecte és augmentar la competència comunicativa dels/de les nostres estudiants/es en llengua anglesa incrementant el grau d'exposició a aquesta llengua per mitjà d'activitats impartides en anglès amb metodologia AICLE en diferents mòduls dels cicles formatius que impartim.

ERASMUS +

Bemen-3 aposta per la internacionalització dels seus estudis, per això promou la participació dels/de les seus/seves estudiants/es de GM i GS en projectes de mobilitat formativa que els permeten realitzar estades professionals a l'estranger d’entre 45 i 60 dies per mitjà del programa ERASMUS+ .
Durant l’estada, els i les estudiants/es realitzaran pràctiques en una empresa del seu àmbit professional, adquirint experiència professional i millorant les seves competències professionals i lingüístiques.

Preparació per a les proves oficials d’anglès de l'EOI

Des del centre difonem les proves oficials d'Anglès de l'EOI com a una oportunitat per als/les nostres estudiants/es d'acreditar amb un títol oficial els seus coneixements en llengua anglesa.

  • Els informem de les diferents proves a les quals poden presentar-se i els assessorem en funció del nivell.
  • Certificat de Nivell Intermedi (B-1 del marc comú de referència europeu).
  • Certificat de Nivell Avançat (B-2 del marc comú de referència europeu).
  • Realitzem la inscripció a les proves al propi centre i fem el seguiment dels tràmits administratius
  • Preparem als i les estudiants/es per a la prova, realitzant sessions de conversa en llengua anglesa preparatòries per a la part d'expressió i interacció oral d'aquestes.