Projecte Educatiu de Centre

Visió

Aconseguir l'excel.lència en els resultats educatius, en la integració social i laboral dels/de les estudiants/es i ser una organització que respongui a les necessitats i la confiança dels nostres principals grups d'interès, assolint la posició de ser un model educatiu de referència.

Missió

La missió de Bemen-3 és donar resposta a la necessitat de formació permanent de les persones, per tal que puguin incorporar-se amb èxit a la societat com a treballadors i treballadores professionals i integralment competents.

Valors

 • La transmissió i la consolidació dels valors propis d’una societat democràtica: la llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat.
 • La millora continua dels programes i processos formatius.
 • La coherència en l'articulació de noves eines i instruments de formació.
 • La qualitat de l'educació, cultura de l’esforç, del treball ben fet, de la innovació i de la millora contínua.
 • El compromís amb l'entorn productiu i territorial.
 • La universalitat i l’equitat com a garantia de la igualtat d’oportunitats i la integració de tots els col.lectius.
 • Sostenibilitat i respecte pel medi ambient.
 • El foment de l'emprenedoria.
 • La coeducació i el foment de la real i efectiva entre dones i igualtat homes.
 • L'afavoriment de l'educació més enllà del centre educatiu i al llarg de la vida.
 • L'exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament.
 • L’educació integral de la persona.

Documents del Centre

Collage imatges BEMEN-3