CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, perfil professional Ciberseguretat

3 x 2 = 2 cicles formatius en 3 anys

El centre disposa de l’autorització per impartir el “3 x 2”.  L’obtenció en només tres cursos de dues titulacions de la família professional d’Informàtica. El primer curs és comú, el segon curs és d’especialització (Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, perfil professional Ciberseguretat, o Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, perfil professional BigData) i en el tercer curs, si s’escau, s’obtindria un segon títol de tècnic superior en informàtica.

Informàtica i comunicacions

Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, orientació Ciberseguretat

Tècnic o tècnica superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, orientació Ciberseguretat

CURS 2020-2021. 100% presencial  complint els requeriments del Departament d’Educació del 3 de juliol de 2020.

Aquests estudis postobligatoris capaciten per configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint-ne la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.

D’altra banda, aquest cicle formatiu, orientat a la ciberseguretat, permet formar un professional per ser capaç d’analitzar la seguretat i proposar solucions als ciberatacs detectats, reconeixent-ne l’origen i motius; definir i implementar un funcionament segur per als dispositius mòbils i d’altres (IoT), i assegurar els serveis de xarxa per garantir-ne la seguretat.

La durada és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

0 cursos
acadèmics
0 h
de durada total
0 h
a Bemen-3
0 h
en un centre de treball

Més informació:

Obrir formulari