FP Dual

Serveis a empresa i FP Dual

La relació entre empreses i la FP Dual s’inspira en les mesures de flexibilització de l’FP del Departament d’Educació.

En què consisteix?

Consisteix en acords marc de col.laboració del centre amb les empreses i institucions.

Objectiu

L'objectiu és el creixement mutu. Les empreses necessiten personal qualificat i perfils humans molt concrets. Bemen-3 aporta qualificació específica, formació i selecció de perfils.
Tanmateix, les empreses per costos, mida o estructura tenen necessitats d'adaptació i competitivitat en un entorn de globalització. Bemen-3 pot col.laborar en la innovació, determinació i seguiment dels processos.

Avantatges

Pels estudiants/es

  • Compaginar la formació al centre i en una empresa del sector amb un contracte o beca.
  • Desenvolupar el potencial professional; aprendre en situacions reals de treball.
  • Adquirir experiència professional, i millorar l'ocupabilitat.

Per les empreses

  • Disposar de personal qualificat adaptat a les seves necessitats i format en el seus processos i cultura empresarial.

Serveis

Formació en Centres de Treball (FCT)

Forma part del currículum obligatori dels cicles formatius. Consisteix en la realització de pràctiques a les empreses i institucions amb la finalitat de conèixer l’entorn real de la professió, aplicar els coneixements adquirits i la inserció laboral de l'estudiant.

Les empreses i institucions col.laboradores estan homologades pel Departament d’Educació i es coordinen amb el centre mitjançant els tutors d’FCT (del centre i l’empresa). El tutor/a d’FCT del centre recull les necessitats de les empreses i proposa els estudiants adequats al perfil sol.licitat.

Per l'empresa o entitat, l'FCT no comporta cap despesa econòmica, ni obligacions contractuals i permet la selecció de futurs col.laboradors laborals.

Un cop assignada l’empresa o institució, l’estudiant haurà de desenvolupar les competències establertes (entrevista, objectius curriculars, tasques, etc...) amb la supervisió dels tutors/es del centre i empresa.

La formació de les empreses o per a les empreses, en el marc de les mesures de flexibilització de la Formació Professional, ofereix formació específica, amb reconeixement acadèmic, a les empreses o reconèixer acadèmicament la formació impartida per una empresa als seus treballadors. Aquesta formació pot estar bonificada.

Formació Professional DUAL o en alternança

Mitjançant un conveni de col.laboració entre el centre i l'empresa, aprovat pel Departament d'Educació, els/i les estudiants/es són contractats o becats per l'empresa.

Teniu més informació al web de la Generalitat: Formació Professional DUAL o en alternança.