Construint aprenentatges

La construcció del procés d’ensenyament-aprenentatge està basat en:

  • Materials didàctics d’elaboració pròpia, publicats al campus virtual del centre CooB3 (Google Classroom).
  • Metodologies centrades en l’adquisició de competències professionals, personals i socials.
  • Projecte d’itinerari professional. Es promouen els “projectes individuals professionals” dels estudiants i de les estudiantes, acompanyats pels/les mentors/es, amb la finalitat de fomentar la inserció laboral o la continuïtat d’estudis.
  • Innovació i treball en xarxes del Departament d’Educació i altres entitats.
  • Connexió amb l’entorn laboral real a partir de visites a empreses, institucions i xerrades d’experts dins del procés formatiu.
  • Foment de les competències lingüístiques en anglès.
  • Adaptació a les diferents necessitats de les persones: ensenyaments d’FP en modalitat presencial, semipresencial i no presencial.
Construint aprenentatges