CFGS Promoció d'Igualtat de Gènere BEMEN-3

Serveis socioculturals i a la comunitat

Promoció d'Igualtat de Gènere

Tècnic o tècnica superior en Promoció d’Igualtat de Gènere

Aquests estudis capaciten per programar, desenvolupar i avaluar intervencions relacionades amb la promoció de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, aplicant estratègies i tècniques de l’àmbit de la intervenció social, detectant situacions de risc de discriminació per raó de sexe i potenciant la participació social de les dones.

La durada és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

0 cursos
acadèmics
0 h
de durada total
0 h
a Bemen-3
0 h
en un centre de treball

Més informació:

AVÍS: Com a conseqüència de la Covid-19, el Departament d’Educació ha aturat els tràmits per iniciar el cicle de Promoció d’Igualtat de Gènere en el Curs 2020-21. Es preveu en breu la resolució corresponent.

Obrir formulari