Imatge per il·lustrar el Cicle Formatiu de Grau Superior Promoció d'Igualtat de Gènere a BEMEN-3

Serveis socioculturals i a la comunitat

Promoció d'Igualtat de Gènere

Tècnic o tècnica superior en Promoció d’Igualtat de Gènere

Curs 2022-23 en modalitat presencial, 100% de presencialitat complint els requeriments dels Departaments d’Educació i de Salut.

Aquests estudis capaciten per programar, desenvolupar i avaluar intervencions relacionades amb la promoció de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, aplicant estratègies i tècniques de l’àmbit de la intervenció social, detectant situacions de risc de discriminació per raó de sexe i potenciant la participació social de les dones.

La durada és de 2.000 hores (1.551 en un centre educatiu i 449 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

0 cursos
acadèmics
0 h
de durada total
0 h
a Bemen-3
0 h
en un centre de treball

Més informació:

Obrir formulari