B3 NOVA FP

La Nova FP està orientada a potenciar el seu prestigi acadèmic, integrar a tots i totes els/les estudiants independenment de la seva edat i condició, acreditar les competències professionals, formació a les empreses i la seva projecció internacional.
Aquesta és una molt breu síntesi dels objectius principals per optimitzar l'actual FP.

B3

Per a una formació:

- ACREDITABLE / ACUMULABLE / CAPITALIZABLE.
- AMB ESTRUCTURA VERTICAL I ESGLAONADA.
- FLEXIBLE I MODULAR.

B3

La qualificació del capital humà requereix:

- La persona com a centre de l’ensenyament.
- Coneixement de les necessitats socials i econòmiques.
- Coneixement de l’estructura laboral.

B3

El model d’ensenyament integra:

- FP DUAL (formació entre el centre i l’empresa).
- Orientació professional com a servei d’acompanyament al llarg de la vida.
- Acreditació de competències adquirides per experiència laboral.
- Microformacions per a facilitar un itinerari amb reconeixement estatal i europeu.
- Internacionalitat de la FP: adquirir simultàniament el títol de dos països. (Incorporació del plurilingüisme).

Nou model- d'FP llei orgànica 2021

LLEI D’ORDENACIÓ I INTEGRACIÓ DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

Portes Obertes 2023 - Tots a una