Serveis socioculturals i a la comunitat

Animació Sociocultural i Turística

Tècnic o tècnica superior en Animació Sociocultural i Turística

CURS 2022-2023 no està previst impartir aquest cicle

Aquests estudis capaciten per programar, organitzar, implementar i avaluar intervencions d’animació sociocultural i turística, promovent la participació activa de les persones i grups destinataris i coordinant les actuacions dels professionals i voluntaris a càrrec.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

0 cursos
acadèmics
0 h
de durada total
0 h
a Bemen-3
0 h
en un centre de treball

Més informació:

Obrir formulari