FP Dual

FP Dual

Què és la FP Dual?

La formació dual és la modalitat de la formació professional (FP) en la qual l'estudiant/a esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l'activitat productiva en l'empresa.

Com funciona?

Es realitzen mitjançant un conveni de col.laboració entre els centres i les empreses. Els/les estudiants/es són contractats o becats realitzant una activitat laboral remunerada i tenen el reconeixement acadèmic de l'activitat acordada amb l'empresa.

Per l'empresa

Per l’empresa l’FP Dual significa formar i seleccionar futurs treballadors/es.

Pels estudiants

A Bemen-3 l'equip docent del cicle formatiu proposa als/a les estudiants/es que poden iniciar la modalitat Dual, segons els seus resultats acadèmics i grau d'assoliment de les competències professionals, personals i socials de l’estudiant/a.

Més informació

Teniu més informació en aquesta pàgina: Empreses i FP Dual.